OFISI YA RAIS - TAMISEMI

UCHAGUZI WA WANAFUNZI WA KIDATO CHA TANO NA VYUO VYA KATI, 2021

CHAGUA SHULE ULIYOSOMA

S1425 - BADUGU SECONDARY SCHOOL S0423 - BULIMA SECONDARY SCHOOL S2117 - IGALUKILO SECONDARY SCHOOL S1704 - KABITA SECONDARY SCHOOL
S3528 - KALEMELA SECONDARY SCHOOL S4917 - KIJELESHI SECONDARY SCHOOL S2808 - KISHAMAPANDA SECONDARY SCHOOL S2244 - LAMADI SECONDARY SCHOOL
P2244 - LAMADI SECONDARY SCHOOL CENTRE S2504 - MALILI SECONDARY SCHOOL S1238 - MKULA SECONDARY SCHOOL S4963 - MWAMAGIGISI SECONDARY SCHOOL
S5286 - MWASAMBA SECONDARY SCHOOL S1029 - NASSA SECONDARY SCHOOL P1029 - NASSA SECONDARY SCHOOL CENTRE S1996 - NGASAMO SECONDARY SCHOOL
S2242 - NYALUHANDE DAY SECONDARY SCHOOL S2788 - NYANGWE SECONDARY SCHOOL S2789 - SHIGALA SECONDARY SCHOOL S3886 - SIMBA WA YUDA SECONDARY SCHOOL
P3886 - SIMBA WA YUDA SECONDARY SCHOOL CENTRE S1424 - SOGESCA SECONDARY SCHOOL S4830 - WEST SERENGETI SECONDARY SCHOOL S3777 - WINAM CAREER SECONDARY SCHOOL
P3777 - WINAM CAREER SECONDARY SCHOOL CENTRE