OFISI YA RAIS - TAMISEMI

UCHAGUZI WA WANAFUNZI WA KIDATO CHA TANO NA VYUO VYA KATI, 2021

CHAGUA SHULE ULIYOSOMA

S4991 - AIMEE MILEMBE SECONDARY SCHOOL S2587 - BUHINGO SECONDARY SCHOOL S0235 - BUKUMBI SECONDARY SCHOOL S2588 - BULEMEJI SECONDARY SCHOOL
S1103 - BUSONGO SECONDARY SCHOOL S4741 - DIPLOMAT SECONDARY SCHOOL S2589 - IDETEMYA SECONDARY SCHOOL S1986 - IGOKELO SECONDARY SCHOOL
S2591 - ILUJAMATE SECONDARY SCHOOL S4572 - IPWAGA SECONDARY SCHOOL S2087 - ISAKAMAWE SECONDARY SCHOOL S2592 - KANYELELE SECONDARY SCHOOL
S2590 - KASOLOLO SECONDARY SCHOOL S1233 - KOROMIJE SECONDARY SCHOOL S4630 - LUBILI SECONDARY SCHOOL S5605 - MAMAYE SECONDARY SCHOOL
S2593 - MAWEMATATU SECONDARY SCHOOL S1664 - MBARIKA SECONDARY SCHOOL S1227 - MISASI SECONDARY SCHOOL P1227 - MISASI SECONDARY SCHOOL CENTRE
S1164 - MISSUNGWI SECONDARY SCHOOL P1164 - MISSUNGWI SECONDARY SCHOOL CENTRE S2594 - MWANIKO SECONDARY SCHOOL S2014 - NH'UNDURU SECONDARY SCHOOL
S5183 - NYABUMHANDA SECONDARY SCHOOL S0817 - PAUL BOMANI SECONDARY SCHOOL S2015 - SANJO SECONDARY SCHOOL S2595 - SHILALO SECONDARY SCHOOL
S2596 - SUMBUGU SECONDARY SCHOOL